امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۰۹

در لحظه

آخرین اخبار

تعامل و همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربری استان یزد با حضور در دفتر کار مدیر کل میراث فرهنگی ضمن تبریک انتصاب وی به بررسی و پیگیری مسائل مرتبط پرداخت.
خانه تاریخی عادلی فر میبد مرمت گردید

عملیات مرمت و احیای خانه تاریخی عادلی فر در شهدیه میبد به اتمام رسید.
برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاست گزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی یزد

چهارمین جلسه شورای سیاست گزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان یزد تشکیل شد.
مرمت بنایی ارزشمند در شهر تاریخی یزد

سردر ورودی بقعه سلطان شیخداد بافت تاریخی شهر یزد مرمت می گردد.

سرویس سیاسی

سرویس علمی

سرویس فرهنگی

سرویس ورزشی